Chính sách an toàn - chất lượng - môi trường

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Sơn Lâm phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp bôi trơn hàng đầu Việt Nam.

Với mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân ái, an toàn, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Sơn Lâm luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, trong đó quan tâm đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường thông qua việc thiết lập, ứng dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý tích hợp chất lượng, an toàn và môi trường (HTQLTH).

 

1. Thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn, an ninh nhằm ngăn chặn các rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, gây sự cố/tai nạn cho các bên liên quan, giảm thiểu việc phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Thiết lập và định kỳ xem xét các mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng, an toàn và môi trường.

3. Chính sách này được truyền đạt đến tất cả các nhân viên của Sơn Lâm trên toàn hệ thống và các bên liên quan (khi có yêu cầu).

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Sơn Lâm cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực để duy trì hệ thống quản lý tích hợp chất lượng, an toàn và môi trường.

 

Thống kê web