• Dầu Tuabin BP Energol THB 32
   • Xuất xứ: N/a
   • Kho hàng: N/a
   ▪ BP Energol THB 32 là loại dầu tuabin để bôi trơn các tua-bin nước và tua-bin khí cũng như buồng trục khuỷu của các máy hơi nước và máy nén khí. Dầu tuabin BP Energol THB 32 được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các nhà chế tạo lớn về tuabin hơi nước, tuabin khí và tuabin hơi nước.
   Giá khuyến mại: Liên hệ
   Hotline: 0983.161.926
 • Dầu Turbinol – BP Energol THB 32

  BP Energol THB 32 – dầu tua bin chất lượng cao được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới.

  BP Energol THB 32 thích hợp để bôi trơn các tua-bin nước và tua-bin khí cũng như buồng trục khuỷu của các máy hơi nước và máy nén khí.

  Lợi ích của sản phẩm

  • Đáp ứng yêu cầu của các nhà chế tạo lớn về tuabin hơi nước, tuabin khí và tuabin hơi nước
  • Khả năng vận hành không sự cố đã được minh chứng rộng rãi.

  Đặc tính nổi bật

  Energol THB
  Phương pháp thử
  Đơn vị
  32
  46
  68
  Khối lượng riêng ở 150C
  ASTM 1298
  Kg/l
  0,874
  0,878
  0,881
  Điểm chớp cháy cốc hở
  ASTM D92
  0C
  216
  216
  227
  Độ nhớt động học ở 400C
  ASTM D445
  cSt
  32
  46
  65
  Độ nhớt động học ở 1000C
  ASTM D445
  cSt
  5,4
  6,8
  8,4
  Chỉ số độ nhớt
  ASTM D2270
  100
  100
  99
  Điểm rót chảy
  ASTM D97
  0C
  -12
  -9
  -9
  Độ khử nhũ
  IP 19
  giây
  130
  170
  220
  Thử rỉ (24h)
  ASTM D665 A&B
  Đạt
  Đạt
  Đạt
  Trị số trung hòa
  ASTM D664
  mgKOH/g
  0,15
  0,15
  0,15
   

   

Thống kê web

Dầu turbin bp