• Dầu động cơ Caltex Super Diesel Oil SAE 50
   • Xuất xứ: N/a
   • Kho hàng: N/a
   ▪ Caltex Super Diesel Oil SAE 50 Dầu động cơ diesel, tải trọng nặng. Dầu động cơ Caltex Super Diesel Oil SAE 50 được pha chế đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ diesel có tuốc – bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CD tại các thị trường nhạy cảm về giá hoặc ở các điều kiện vận hành yêu cầu phải thay nhớt thường xuyên.
   Giá khuyến mại: Liên hệ
   Hotline: 0983.161.926
 • Dầu động cơ Caltex Super Diesel Oil SAE 50

  Caltex Super Diesel Oil SAE 50 – Dầu động cơ chất lượng cao

  Dầu động cơ diesel

  Caltex Super Diesel Oil SAE 50 Dầu động cơ diesel, tải trọng nặng, được pha chế đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ diesel có tuốc – bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CD tại các thị trường nhạy cảm về giá hoặc ở các điều kiện vận hành yêu cầu phải thay nhớt thường xuyên.

  Ứng dụng

  • Động cơ diesel ( cao tốc, bốn thì, nạp khí tự nhiên hoặc có tuốc bô tăng áp)
  • Xe vận tải
  • Các loại xe thi công cơ giới
  • Máy kéo nông nghiệp
  • Động cơ diesel nhỏ trong vận tải thuỷ ( thuyền đánh cá, vận tải sông…)
  • Dầu động cơ máy phát điện

  Các tiêu chuẩn hiệu năng

  • API CD
  • API SF
  • MIL – L – 45199B

Thống kê web

Dầu động cơ caltex